پیامبر اکرم(ص) می فرمایند:  سه چیز در هر که نباشد هیچ عملی از او کامل نگردد: تقوایی که او را از نافرمانی خدا بازدارد؛ اخلاقی که بوسیله آن با مردم جاهل مدارا کند و بردباری که بوسیله آن رفتار جاهلانه را دفع کند.              ***             رسول مکرم اسلام: هر طور باشید، همانگونه به شما حکومت می شود           ***            اوج عقل بعد از دینداری، دوستی با مردم و خوبی کردن به هر آدم نیک و بد است.            ***            رسول گرامی اسلام(ص) فرمودند: خدا را آن گونه عبادت کن که گویى او را مى بینى، چون اگر تو او را نمى بینى، او تو را مى بیند         ***         آدمی آنگونه که زندگی کرده می میرد و بر همان حال که مرده است محشور می گردد.       ***                هرکس بتواند کار حرامی انجام دهد و آن را فقط از ترس خدا فرو گذارد، خداوند در همین دنیا، پیش از آخرت بهتر از آن را به او عوض می دهد.             ***               رسول اکرم(ص) فرمودند:   نسبت به عمر خود بیش از دارائی ات بخیل باش             ***            خدا را محبوب مردم سازید تا خداوند هم شما را دوست داشته باشد ***            هر لحظه ای که بر فرزند آدم بگذرد و او به یاد خدا نباشد روز قیامت حسرتش را خواهد خورد         ***        من ضامن خانه‌ای در ... بالاترین قسمت بهشتم، برای کسی که مجادله را رها کند، هر چند حق با او باشد،  و کسی که دروغ را واگذار کند، هر چند شوخی باشد، و کسی که اخلاقش را نیکو گرداند.               ***              آیا شما را از بهترین خصلت های دنیا و آخرت خبر بدهم ؟ ,گذشت کردن از کسی که به شما ستم کرده است، پیوستن به کسی که از شما بریده است، خوبی کردن به کسی که به شما بدی کرده است و عطا کردن به کسی که از شما دریغ داشته و محرومتان نموده است.       ***   امیر المومنین(ع) فرمودند: از خدا بترس اگر چه اندکی و میان خود و خدایت پرده ای (از شرم) قرار ده اگر چه نازک باشد.             ***         پیامبر اکرم فرمود:  زیادتر بودن خشوع بدن از خشوع دل نزد ما نفاق است.       ***       پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: هر که دخترش را خوب تربیت کند و علم شایسته به او بیاموزد واز نعمتهایی که خدا به او عطا فرموده به خوبی بهره مندش کند آن دختر مانع و سپر پدر در برابر آتش دوزخ خواهد شد

11:10:20 AM 1402 / 03 / 15
 

تودد- ویژه نامه محرم -1394

 

........................................

تودد-شماره سه-ویژه نامه محرم شماره1-صفحه1

تودد-شماره سه-ویژه نامه محرم شماره1-صفحه2

........................................

تودد-شماره سه-ویژه نامه محرم شماره2-صفحه1

تودد-شماره سه-ویژه نامه محرم شماره2-صفحه2

........................................

تودد-شماره سه-ویژه نامه محرم شماره3-صفحه1

تودد-شماره سه-ویژه نامه محرم شماره3-صفحه2

......................................

تودد-شماره سه-ویژه نامه محرم شماره4-صفحه1

تودد-شماره سه-ویژه نامه محرم شماره4-صفحه2

....................................

تودد-شماره سه-ویژه نامه محرم شماره5-صفحه1

تودد-شماره سه-ویژه نامه محرم شماره5-صفحه2

...................................

تودد-شماره سه-ویژه نامه محرم شماره6-صفحه1

تودد-شماره سه-ویژه نامه محرم شماره6-صفحه2

..................................

تودد-شماره سه-ویژه نامه محرم شماره7-صفحه1

تودد-شماره سه-ویژه نامه محرم شماره7-صفحه2

..................................

تودد-شماره سه-ویژه نامه محرم شماره8-صفحه1

تودد-شماره سه-ویژه نامه محرم شماره8-صفحه2

..................................

تودد-شماره سه-ویژه نامه محرم شماره9-صفحه1

تودد-شماره سه-ویژه نامه محرم شماره9-صفحه2

..................................

تودد-شماره سه-ویژه نامه محرم شماره10-صفحه1

تودد-شماره سه-ویژه نامه محرم شماره10-صفحه2

 

 

آخرین بروزرسانی: 29 آذر 94

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر