پیامبر اکرم(ص) می فرمایند:  سه چیز در هر که نباشد هیچ عملی از او کامل نگردد: تقوایی که او را از نافرمانی خدا بازدارد؛ اخلاقی که بوسیله آن با مردم جاهل مدارا کند و بردباری که بوسیله آن رفتار جاهلانه را دفع کند.              ***             رسول مکرم اسلام: هر طور باشید، همانگونه به شما حکومت می شود           ***            اوج عقل بعد از دینداری، دوستی با مردم و خوبی کردن به هر آدم نیک و بد است.            ***            رسول گرامی اسلام(ص) فرمودند: خدا را آن گونه عبادت کن که گویى او را مى بینى، چون اگر تو او را نمى بینى، او تو را مى بیند         ***         آدمی آنگونه که زندگی کرده می میرد و بر همان حال که مرده است محشور می گردد.       ***                هرکس بتواند کار حرامی انجام دهد و آن را فقط از ترس خدا فرو گذارد، خداوند در همین دنیا، پیش از آخرت بهتر از آن را به او عوض می دهد.             ***               رسول اکرم(ص) فرمودند:   نسبت به عمر خود بیش از دارائی ات بخیل باش             ***            خدا را محبوب مردم سازید تا خداوند هم شما را دوست داشته باشد ***            هر لحظه ای که بر فرزند آدم بگذرد و او به یاد خدا نباشد روز قیامت حسرتش را خواهد خورد         ***        من ضامن خانه‌ای در ... بالاترین قسمت بهشتم، برای کسی که مجادله را رها کند، هر چند حق با او باشد،  و کسی که دروغ را واگذار کند، هر چند شوخی باشد، و کسی که اخلاقش را نیکو گرداند.               ***              آیا شما را از بهترین خصلت های دنیا و آخرت خبر بدهم ؟ ,گذشت کردن از کسی که به شما ستم کرده است، پیوستن به کسی که از شما بریده است، خوبی کردن به کسی که به شما بدی کرده است و عطا کردن به کسی که از شما دریغ داشته و محرومتان نموده است.       ***   امیر المومنین(ع) فرمودند: از خدا بترس اگر چه اندکی و میان خود و خدایت پرده ای (از شرم) قرار ده اگر چه نازک باشد.             ***         پیامبر اکرم فرمود:  زیادتر بودن خشوع بدن از خشوع دل نزد ما نفاق است.       ***       پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: هر که دخترش را خوب تربیت کند و علم شایسته به او بیاموزد واز نعمتهایی که خدا به او عطا فرموده به خوبی بهره مندش کند آن دختر مانع و سپر پدر در برابر آتش دوزخ خواهد شد

11:55:43 AM 1402 / 01 / 08
 

واحد آموزش و توانمندسازی کارکنان معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه

                                                                  فرایند آموزش کارکنان معاونت دانشجویی فرهنگی

            معرفی واحد آموزش کارکنان معاونت                                           فرایند برگزاری و ارزشیابی دوره های آموزش کارکنان

 

      

فرم های مورد نیاز واحد آموزش کارکنان معاونت دانشجویی فرهنگی

کارکنان و شرح وظائف - واحد آموزش کارکنان معاونت دانشجویی فرهنگی

اطلاعیه های واحد آموزش کارکنان معاونت دانشجویی فرهنگی

کارکنان معاونت و شرح وظائف آنها                                    اطلاعیه ها                                                    فرم های مورد نیاز                                         

      

صورتجلسات- واحد آموزش کارکنان معاونت دانشجویی فرهنگی

مکاتبات واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان معاونت دانشجویی فرهنگیقوانین آموزش کارکنان

صورتجلسات آموزشی                                      مکاتبات واحد آموزش کارکنان معاونت                             قوانین و دستورالعمل های

                                                                                                                                                آموزش کارکنان

                         

      

برنامه عملیاتی واحد آموزش کارکنان معاونت دانشجویی فرهنگیبرنامه استراتژیک معاونت دانشجویی فرهنگیسامانه آموزش کارکنان واحد آموزش کارکنان

 برنامه عملیاتی آموزش معاونت                   برنامه استراتژیک معاونت                                 سامانه آموزش کارکنان

                                                                                                                                                  

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر