6:44:04 AM   1399 / 04 / 22       ورود

وقتى می گوییم «بسیج»، مراد ما فقط یک مجموعه‏ ى نظامى و مُلبس به لباس نظامى و آموزش‏هاى نظامى نیست، بلکه بسیج، یعنى مجموعه‏ ى انسان‏هایى که نیروى خودشان را به میدان می آورند تا در جهاد عمومى کشور و ملت‏شان، در جهت رسیدن به قله‏ ها، فعال باشند و با آنها همکارى کنند و در کارشان سهیم باشند؛ این، معناى بسیج است.

علاقمندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر از فعالیتهای بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و همچنین کمک در پیشبرد اهداف این حوزه میتوانند با مراجعه به دفاتر مربوطه ویا از طرق زیر ما را همراهی نمایند:

شماره تماس:03615550077

رایانامه :bls@kaums.ac.ir

شماره پیامک:30002351999999

ما منتظر دریافت انتقادات و پیشنهادات شما بازدیدکنندگان محترم هستیم.