1:57:54 AM   1399 / 04 / 21       ورود

وقتى می گوییم «بسیج»، مراد ما فقط یک مجموعه‏ ى نظامى و مُلبس به لباس نظامى و آموزش‏هاى نظامى نیست، بلکه بسیج، یعنى مجموعه‏ ى انسان‏هایى که نیروى خودشان را به میدان می آورند تا در جهاد عمومى کشور و ملت‏شان، در جهت رسیدن به قله‏ ها، فعال باشند و با آنها همکارى کنند و در کارشان سهیم باشند؛ این، معناى بسیج است.

مقدمه :

امروز نیاز جامعه و دانشگاه به خبر و تلاش برای آگاهی از تازه ترین ،مهم ترین و جالب ترین رویدادهای جهانی که در آن زندگی می کند ،ارزش روز افزونی در جامعه بشری به خبر و خبرنگاران داده است خصوصا دانشجویان بسیجی که برابر فرمایشات مقام معظم رهبری مسئولیت سنگین تر از دانشجویان و مردم جامعه دارند .

همچنین در چرخه خبر رسانی ایجاد و تقویت روح احترام به مردم و حفظ و نگهداری آنان در چارچوب سیاست های نظام، نظارت، پیشگیری و کنترل اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی جامعه با رعایت عدل و انصاف برخورد کارشناسانه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و خبرنگاران بسیجی دانشجویی باید تحول درمضامین و شیوه ها تقویت ( سرعت، دقت، صحت )و وجود جاذبه در اخبار تحلیل ها و تفاسیر سیاسی را سر لوحه تنوع بخشی به فعایت های خود قرار بدهند . براساس این ضرورت و تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد خبر و نقش آن در جامعه کانون خبرنگاران بسیجی تشکیل می گردد.

اهداف ومنظورها :

1-ایجاد شریان خبری و اطلاع رسانی،مطمئن، متعهد، شفاف، سریع، دقیق و به دور از اعتراض و گرایشات انحرافی  

2-جریان سازی، گفتمان سازی و الگو سازی مورد نیاز و مردم در راستای آرمان های انقلاب

3-ایفای نقش در جهت دهی و ساخت افکار عمومی

4-ایفای نقش در پوشش خبری رسانه ها

5-گسترش مخاطبین بسیج دانشجویی

6-نقش آفرینی در فضای عمومی دانشگاه

7-نقش دهی به دانشجویان و ایجاد نشاط و پویایی

8-جذب بیشتر دانشجویان و کادرسازی

9-اطلاع رسانی شفاف و سریع و اثر گذار در محیط دانشگاه و جامعه

10-جریان سازی با انجام مصاحبه های هدفمند و کار آمد و انعکاس در خبرگذاری ها سایت ها و روزنامه ها و ...

11- شناسایی جذب و به کار گیری دانشجویان علاقه مند به کار خبری

12-سازماندهی تیم های  خبری، صنفی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی در دانشگاه

13-سازماندهی گروه های خبری، مصاحبه، رصد و محور یابی

 14- بهره گیری از علوم خبری در نگارش و تنظیم اخبار به صورت ساده، رسا، کامل و جامع در محیط های دانشگاه و جامعه  

15-انتخاب تیتر مناسب برای اخبار و استفاده از عکس و طرح و نقشه برای روشن نمودن افکار دانشجویان و عامه مردم جامعه

16-ارسال به موقع سریع اخبار، مصاحبه ها و ... به شبکه  خبر ناحیه و سازمان

 

شرح وظایف کانون

1-برنامه ریزیی برای جمع آوری اخبار (صنفی، سیاسی، اجتماعی و .. ) از محیط دانشگاه

2- نظارت شناسایی، جذب و آموزش دانشجویان علاقه مند به کار خبرنگاری در گروه های زیر مجموعه

3- برنامه ریزی و ساماندهی سیاست های خبری و مصاحبه در راستای اهداف بسیج دانشجوی

4-سازماندهی گروه های خبری، مصاحبه، رصد، محور یابی و ...

5- انعکاس به موقع و سریع و کامل اخبار و رخداد های دانشگاهی به مخاطبین (عام و خاص )

6- برنامه ریزی برای حضور موثر در شورای بسیج دانشجویی دانشگاه و انعکاس اخبار و تحلیل و ... به شورا  

7- شرکت شورای تحلیل و خبر با حضور مسئولان کانون های بررسی تحلیل، فضای مجازی و .. برای تبادل اخبار و تحلیل و برنامه ریزی برای هم افزایی و هم پوشانی ماموریت

8- ساماندهی، نظارت، کنترل بر واحد های گروه های کانون خبرنگاران بسیجی

9- شرکت در جلسات و همایش های بسیج دانشگاه، استان و سازمان بسیج دانشجویی آن ها با هماهنگی مسئول بسیج دانشگاه ...

10-تشکیل شورای اندیشه ورز و برگزاری جلسات هم اندیشی

 

دبیر کانون: آقای سید روح الله طباطبایی

جانشین خواهر کانون: خانم خیراندیش