2:15:02 AM   1399 / 04 / 21       ورود

وقتى می گوییم «بسیج»، مراد ما فقط یک مجموعه‏ ى نظامى و مُلبس به لباس نظامى و آموزش‏هاى نظامى نیست، بلکه بسیج، یعنى مجموعه‏ ى انسان‏هایى که نیروى خودشان را به میدان می آورند تا در جهاد عمومى کشور و ملت‏شان، در جهت رسیدن به قله‏ ها، فعال باشند و با آنها همکارى کنند و در کارشان سهیم باشند؛ این، معناى بسیج است.

شیوه نامه کانون مطالعات و تفکر پویا

 

بر اساس جلسات صورت گرفته، برنامه‎های پیشنهادی کانون مطالعات « تفکر پویا » جهت  اجرا در سال تحصیلی جاری به شرح ذیل اعلام میگردد.

همچنین واحد بازرسی موظف میگردد، انتظارات و اهداف مد نظر حوزه بسیج دانشجویی از کانون مطالعات را پیگیری نماید.

ü      تعیین اولویت در برنامههای کانون مطالعات و تفکر پویا

ü      کمک به کانونهای بسیج دانشجویی در ارائه ایدهها و برنامهها به عنوان تیم فکری بسیج دانشجویی

ü      کمک در تعیین و تهیهی محتوای حلقههای صالحین

ü      وارد شدن در اجرای برنامههای ویژه کانون از جمله: تشکیل کارگروه حجاب و عفاف، کارگروه سبک زندگی اسلامی

ü      فرهنگ سازی در بحث فضای مطالعاتی دانشجویان و کارمندان( خصوصاً اعضای بسیج دانشجویی )

ü      ارتباط دائم با پاتوق­های کتاب و مراکز عرضه­ی محصولات جبهه انقلاب فرهنگی(کانون های غرفه ی کتاب و محصولات فرهنگی)

ü      معرفی ماهانه کتاب(استفاده از فضای نشریه و سایت بسیج دانشجویی و ... )

ü      برگزاری مسابقات کتابخوانی

ü      ارتباط با دیگر کانون های بسیج دانشجویی( بویژه کانون سایبری و تبلیغات خبرنگاری )

ü      برپایی نمایشگاه کتاب( خصوصاً در برنامه های بزرگ و مطرح نیاز به برپایی نمایشگاه کتاب میباشد. )

ü      حضور در جلسات خودسازی حوزه( یکشنبه ها ساعت 20-18 هر هفته )

ü      راه اندازی کتاب­خانه ی بسیج دانشجویی دانشگاه

ü      برگزاری جلسات اختصاصی کانون( حداقل هر ماه )

ü      وارد شدن در فضای نشریاتی( نشریه ی اختصاصی کانون مطالعات و تفکر پویا )

ü      لزوم فعالیت در فضای مجازی( راه اندازی وبلاگ کانون )

ü      اجرای طرح رصد( پیگیری برنامه های فرهنگی دانشگاه ها و کشور )

ü      بازخوانی و استفاده از اندیشه های اهل بیت عصمت و طهارت

ü      بازخوانی اندیشه های غربی و شرقی

ü      وارد شدن در فضای مطالعاتی طب سنتی( همکاری با کانون علمی )

ü      استفاده از کتابخانهی الکترونیکی و ترویج کتب الکترونیک

ü      شروع دور جدید مطالعاتی کتابهای شهید مطهری

ü      استفاده از اندیشهها و تجربیات شورای اندیشه ورز

ü      برگزاری جلسات خودسازی اخلاق ویژه اعضای بسیج دانشجویی

ü      برپایی ایستگاههای بوستان حکمت در سطح دانشگاه

ü      برپایی ایستگاه­های مطالعاتی کتاب­های " یک دقیقه برای مطالعه " در سلف سرویس، سرویس­های دانشگاه و...

  شورای تبیین مواضع حوزه بسیج دانشجویی
 
 
مسئول کانون : آقای حمیدرضا قنبری