7:26:36 AM   1399 / 04 / 22       ورود

وقتى می گوییم «بسیج»، مراد ما فقط یک مجموعه‏ ى نظامى و مُلبس به لباس نظامى و آموزش‏هاى نظامى نیست، بلکه بسیج، یعنى مجموعه‏ ى انسان‏هایى که نیروى خودشان را به میدان می آورند تا در جهاد عمومى کشور و ملت‏شان، در جهت رسیدن به قله‏ ها، فعال باشند و با آنها همکارى کنند و در کارشان سهیم باشند؛ این، معناى بسیج است.

معرفی :

-  توجه به نیازمندیها و پر کردن اوقات فراغت جوانان می تواند خلأهای فکری، روحی و روانی آنان را بر طرف نماید، جوانان همیشه بیشترین لحظات شیرین خود را در زمانهایی یافته اند که با همدیگرند ولی این با هم بودن نیاز به یک طراحی و برنامه ریزی صحیح و منظم دارد تا از

کمترین دقایق به نحو مطلوبی استفاده گردد. یکی از بارز ترین نمونه های این با هم بودن اردو ها می باشند که وقتی این فضا در جمعی به نام دانشجو و دانشگاه پیاده می گردد از آن می توان بعنوان میدان انتقال تجربه ها، قبول مسئولیتها، مشارکت پذیری در کارها و ...و در یک کلام فضای

کاملاً سرشار از شور و نشاط نام برد.

 

اهداف کانون اردویی و تفریحی :

1-     ارتقای سلامت اخلاقی محیط های دانشجویی

2-    افزایش سطح همگرایی دانشجویان به بسیج

3-    افزایش میزان جذب استعدادها از طریق حرکتهای اردویی

4-    آشنایی با رسالتها ، اهداف و برنامه های بسیج دانشجویی

5-    جذب ، حفظ انسجام و تقویت بسیج دانشجویی

6-    غنی سازی اوقات فراغت

7-    ایجاد تحرک و شادابی و نشاط در بین دانشجویان بسیجی

8-    آشنایی دانشجویان با آداب و رسوم و فرهنگ های بومی مردم ایران

9-    شناخت هویت ملی

10-  ایجاد صمیمیت و همدلی در بین دانشجویان بسیجی

 

راهبردها و اقدامات محوری کانون اردویی و تفریحی

 

شرح وظایف کانون اردوئی و تفریحی  :

1-     تحقیق و جمع آوری اطلاعات از نقاط دیدنی کشور عزیزمان ایران (ایران شناسی)

2-    راه اندازی اردوهای زیارتی در جهت تقویت بعد معنوی دانشجویان

3-    ارتباط با مراکز توریستی جهت استفاده از خدمات آنان

4-    تأمین نیازمندیهای هر واحد و گروه و تیم

5-    برنامه ریزی، دقت واعمال مدیریت بمنظور پرهیز از اختلاط دختر و پسر

 

شرح وظائف دبیر کانون :

1-     ارا ئه برنامه اردوئی به صورت مدون به مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه

2-    تشکیل شورای اندیشه ورز کانون هر 15 روز یکبار

3-    ارتباط مستمر با مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه

4-    تشکیل جلسه با مسئولین گروه ها ، واحدها و هماهنگی لازم جهت وظایف محوله

5-    تنظیم گزارشات یکماهه ، سه ماهه و یکساله گروهها و ارسال به بسیج دانشجویی دانشگاه

6-    نظارت و کنترل فعالیتهای انجام شده در گروه های اردوئی

7-    استفاده از ابزار تشویق در رقابت گرو ه ها

8-    هدایت گروه برای تامین اهداف و سیاستهای اعلام شده از سازمان مرکزی

بسیج دانشجویی در راستای فرامین حضرت امام و مقام معظم رهبری

9-    برآورد و تامین نیازمندیهای تخصصی و عمومی گروه

 

شرح وظائف شورای اندیشه ورز  :

1-     ارائه نظرات شورا در جهت اجرای برنامه های اردوئی

2-    ارائه مشورت به دبیر کانون در خصوص جذب نیروی مورد نظر گروه ها

3-    کمک فکری به دبیر کانون درخصوص برنامه ها و اردوهای گروه ها

 

شرح وظائف دبیرخانه ،دفتر و امور پشتیبانی :

1-     ثبت مکاتبات و ارسال نامه ها

2-    پیگیری دستورا ت دبیرکانون

3-    هماهنگی و تنظیم وقت دبیر اردوئی

4-    پشتیبانی از گروههای اردوئی

5-    ارتباط با پشتیبانی بسیج دانشجویی دانشگاه

6-    برآورد و تامین نیازمندی های گروهها و واحدها

 

شرح وظائف واحد  اطلاع رسانی و ارتباطات :

1-     ارتباط مستمر با خبرگزاریها و رسانه ها در خصوص اطلاع رسانی به موقع

2-    مستند سازی اردوها

3-    اعزام یک گروه خبر همراه کاروان ها در جهت انجام وظایف محوله

4-    تهیه فیلم از اردوها

 

شرح وظائف واحد  مطالعات و برنامه ریزی:

1-     تحقیق، مطالعه و جمع آوری اطلاعات از مراکز گردشگری ایران

2-    ارائه اطلاعات به گروههای کانون اردوئی

3-    شناسائی مکانهای قابل دیدن تاریخی استانی وکشوری

4-    ارائه برنامه سال با همکاری دبیر کانون

5-    تهیه و تنظیم برنامه های فرهنگی ، اردویی

6-    تهیه محموله های فرهنگی مطابق با در خواست گروه ها

 

شرح وظائف گروه سیاحتی:

1-     راه اندازی اردوهای سیاحتی

2-    ارتباط با واحد مطالعات و برنامه ریزی درجهت دریافت اطلاعات از اماکن گردشگری

3-    ایجاد زمینه بازدید از بناهای تاریخی و باستانی کشور

4-    اجرای دستورالعمل های اردوهای سیاحتی در جهت امنیت اردوها

5-    ارسال گزارش یکماهه، سه ماهه و یکساله به دبیر کانون

6-    شناسایی دانشجویان توانمند و بکارگیری آنها

7-    انجام مسابقات فکری در طول اردو

8-    بررسی نقاط قوت و ضعف هر اردو ومکتوب سازی آن برای استفاده در اردوهای بعدی

9-    کسب مجوز برگزاری اردوهای کانون

10-  ارائه برنامه یکساله به دبیر کانون

11-  شرکت در شورای تخصصی کانون

 

شرح وظائف گروه زیارتی :

1-     راه اندازی اردوهای زیارتی

2-    ارتباط مستمر با مسئول اردوئی ناحیه و مسئولین فرهنگی دانشگاه

3-    برگزاری اردوهای زیارتی خارج از کشور ( عتبات عالیات ، حج عمره ، سوریه )

4-    اجرای دستورالعمل اردوهای زیارتی جهت امنیت اردوها

5-    هماهنگی با نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه در خصوص اعزام دانشجویان بسیجی به حج عمره و کربلاو ..غیره

6-    ارسال گزارش ماهانه ، سه ماهه و یکساله به دبیر کانون

7-    ارائه برنامه یکساله به دبیر کانون اردوئی

8-    ارائه برنامه های معنوی در جهت تقویت روحیه معنوی دانشجویان در اردوها

9-    کسب مجوز برگزاری اردو

10-  شرکت در شورای تخصصی کانون

11-  برآورد و تامین نیازمندی های تخصصی و عمومی گروه

12- جذب و بکارگیری دانشجویان علاقمند و متخصص

13- کنترل و نظارت بر اردوها

 

شرح وظائف گروه تفریحی:

1-     راه اندازی اردوهای تفریحی

2-    ارتباط مستمر با واحد مطالعات و برنامه ریزی در جهت دریافت اطلاعات ازاماکن تفریحی

3-    اجرای اردوهای یکروزه شهرستانی و استانی

4-    اجرای دستورالعمل اردوهای تفریحی

5-    ارائه برنامه یکساله به دبیر کانون اردوئی

6-    پیش بینی لوازم و امکانات تفریحی در سفر

7-    شرکت در شورای تخصصی کانون

8-    برآورد و تامین نیازمندی های تخصصی و عمومی گروه

9-    کنترل ونظارت بر اردوها

10-  استفاده از ابزار تشویق در اردوها

 

شرح وظائف گروه پیش دانشگاهی:

1-     برنامه ریزی و هماهنگی با دانشگاه در خصوص استقبال از دانشجویان جدیدالورود

در اول مهرماه هر سال

2-    برگزاری اردوهای یکروزه جهت دانشجویان جدیدالورود

3-    استقبال از دانشجویانی که دانش آموز بسیجی بوده اند

4-    برگزاری یک اردوی یکروزه جهت دانش آموزان بسیجی که دانشجوی جدیدالورود می باشند

5-    دعوت از اساتید و مدعوین ویژه و چهره های برجسته علمی در اردو

6-    تهیه بروشور جهت معرفی بسیج دانشجویی

7-    اجرای دستورالعمل های اردوهای پیش دانشگاهی

8-    کنترل و نظارت بر اردوها و ستاد استقبال

9-    ارائه گزارش یکماهه، سه ماهه و یکساله به دبیر کانون

10-  انجام مسابقات فکری در طول اردو

11-  بکارگیری نیروهای متخصص و علاقمند در جهت اجرای برنامه ها

12- شرکت در شورای مشورت تخصصی کانون

13- برآورد و تامین نیازمندی های تخصصی و عمومی گروه

 

دبیر کانون: آقای عارف زینوند

جانشین کانون: خانم احمدی