7:38:47 AM   1399 / 04 / 22       ورود

وقتى می گوییم «بسیج»، مراد ما فقط یک مجموعه‏ ى نظامى و مُلبس به لباس نظامى و آموزش‏هاى نظامى نیست، بلکه بسیج، یعنى مجموعه‏ ى انسان‏هایى که نیروى خودشان را به میدان می آورند تا در جهاد عمومى کشور و ملت‏شان، در جهت رسیدن به قله‏ ها، فعال باشند و با آنها همکارى کنند و در کارشان سهیم باشند؛ این، معناى بسیج است.

 

معرفی کانون:

هر چقدر هم که برای معرفی این کانون وقت گذاشته شود باز احتمال اینکه بتوانیم ما و شما دید جامعی نسبت به آن پیدا کنیم کم است. حقیقت این است  که فضا آنقدر پیچیده است که وقتی می خواهیم کانون جنگ نرم را معرفی کنیم  اول باید ثابت کنیم که جنگی در میان است بعد بگوییم که نرم است، ولی از سخت هم سختتر است و در آخر از خودمان دفاع کنیم که حالا ما برای چه دور هم جمع شده ایم. پس چون بحث گسترده و مجال کم است به چند جمله بسنده می کنیم که الا یا ایها الدانشجو:

دنیایی که در آنی نه آنچنان است که می نماید پس اگاه باش که چه نگاهی نسبت به آن داری. نمی گوییم بدبین باش و همه را دشمن فرض کن، نه می گوییم ریزبین باش و همه را متفکر و دارای ایده فرض کن یعنی وقتی می نشینی پای فیلم، در میان صحنه های اکشن و جذابش کمی به آنچه که به خوردت می دهند فکر کن، وقتی چرخ می زنی در فضای وب هرچه پیش رویت آمد را نبین و قبول نکن، وقتی خبری از ماهواره پخش شد بلافاصله آن را هضم و جذب نکن(البته منظورم ماهواره همسایه بود شما که ندارید!)

فلینظر الانسان الی طعامه...

آیا غذای روح تو از غذای جسمت بی اهمیت تر است...؟!پس حرف ما تمام ...

حالا تو هستی ویک دنیا غذای آماده ، آیا می توانی به اشبه آن کاری نداشته باشی ؟!

آیا می توانی به حلال و حرام بودن مواد اولیه اش بی اهمیت باشی !!

مسئول کانون : آقای عباس محب محمدی

جانشین خواهر کانون: خانم شریفی