7:42:17 AM   1399 / 04 / 22       ورود

وقتى می گوییم «بسیج»، مراد ما فقط یک مجموعه‏ ى نظامى و مُلبس به لباس نظامى و آموزش‏هاى نظامى نیست، بلکه بسیج، یعنى مجموعه‏ ى انسان‏هایى که نیروى خودشان را به میدان می آورند تا در جهاد عمومى کشور و ملت‏شان، در جهت رسیدن به قله‏ ها، فعال باشند و با آنها همکارى کنند و در کارشان سهیم باشند؛ این، معناى بسیج است.

 

مقام معظم رهبری(مد ظله العالی):            

دانشجو باید سیاسی باشد، سیاست زده نباشد،دانشجو باید سیاسی بشود؛ یعنی فهم سیاسی پیدا کنند. فهم سیاسی غیر از سیاسی کاری و سیاسی بازی است،  اگر دانشجو از لحاظ جهت گیری فکری و سیاسی دچار انحراف باشد، مصیبت بزرگی خواهد بود. اگر جهت زندگی دانشجو این باشد که به مسائل جامعه و آنچه که می گذرد، بی اهمیت، بی اهتمام،  بی علاقه و بی مبالات باشد، مصیبت خیلی بزرگ است. اگر یک دانشجو آگاهی سیاسی نداشته باشد، به زودی در کوران حوادث دچار بی بصیرتی شده و در دام دشمن گرفتار خواهد شد...

کانون سیاسی بسیج دانشجویی یکی از کانون های پر کار و البته پر طرفدار است که با هدف آگاهی بخشیدن و بصیرت زایی قشر مهم و مورد توجه دانشجو فعالیتهایی در حیطه های مختلف انجام میدهد. از جمله این فعالیتها میتوان به: چاپ نشریات سیاسی _انتقادی_تحلیلی به صورت هفته نامه - ماهنامه –دوماهنامه و...، برگزاری نشست های سیاسی با موضوعات سیاسی روز، برگزاری تریبون آزاد درخوابگاهها با موضوع انتخابات - لزوم رأی دادن و...،  تهیه اخبار سیاسی جهت بحث و گفتکو در حلقه های صالحین و فعالیتهای دیگری که به اقتضای مناسبات سیاسی مختلف و جو حاکم بر دانشگاه صورت میپذیرد، اشاره کرد.

«« نشریه این کانون به نام تودّد که نشریه ای سیاسی_تحلیلی_اجتماعی هست در سال 87  قادر به کسب رتبه دومدر سطح کشور شده.»»

معرفی اعضای کانون:

مسئول کانون: آقای جلال ابراهیمی

جانشین خواهر:  خانم محمدی