2:07:43 AM   1399 / 04 / 21       ورود

وقتى می گوییم «بسیج»، مراد ما فقط یک مجموعه‏ ى نظامى و مُلبس به لباس نظامى و آموزش‏هاى نظامى نیست، بلکه بسیج، یعنى مجموعه‏ ى انسان‏هایى که نیروى خودشان را به میدان می آورند تا در جهاد عمومى کشور و ملت‏شان، در جهت رسیدن به قله‏ ها، فعال باشند و با آنها همکارى کنند و در کارشان سهیم باشند؛ این، معناى بسیج است.

در این بین به برخی از موفقیتها اشاره میکنیم:

کسب رتبه ی برتر گروههای جهادی استان اصفهان در سالهای 89 و 90 و 91

کسب عنوان برترین حوزه بسیج دانشجویی در شهرستان کاشان

کسب سه عنوان قهرمانی در مسابقات فوتبال دانشگاه توسط تیم بسیج دانشجویی

و...