5:04:44 AM   1399 / 05 / 22       ورود

وقتى می گوییم «بسیج»، مراد ما فقط یک مجموعه‏ ى نظامى و مُلبس به لباس نظامى و آموزش‏هاى نظامى نیست، بلکه بسیج، یعنى مجموعه‏ ى انسان‏هایى که نیروى خودشان را به میدان می آورند تا در جهاد عمومى کشور و ملت‏شان، در جهت رسیدن به قله‏ ها، فعال باشند و با آنها همکارى کنند و در کارشان سهیم باشند؛ این، معناى بسیج است.

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی

مقدمه :
در اجرای تبصره 4 قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی (مصوب جلسه مورخ 22/09/77 مجلس شورای اسلامی) و اختیارات تفویضی مقام معظم رهبری ( نامه شماره 47355 - 1 / م مورخ 3/12/77)، آیین نامه اجرایی قانون مزبور به شرح ذیل به تصویب رسید.

فصل اول : کلیات
ماده 1- در این آیین نامه عناوین زیر، جایگزین تعاریف کامل آنها می‏گردد:
1- 1- فرهنگ و تفکر بسیجی: مجموعه رفتار، گفتار، روش و اندیشه را شامل می گردد که منبعث از مبانی انقلاب اسلامی و تعالیم حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است. ایثار ، شهادت، عدالت خواهی، حسن سلوک، عشق به ولایت، حضور در صحنه ها، خیرخواهی، خلوص، تعبد و معنویت از شاخصه های این فرهنگ غنی است.
2-1 -  دانشگاه ، مؤسسه یا مرکز آموزش عالی: کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعم از دولتی یا غیردولتی که امر آموزش بالاتر از مقطع تحصیلی متوسطه را برعهده دارند.
تبصره: هر واحد دانشگاهی وابسته به دانشگاههای دولتی در دیگر شهرها و نیز هر واحد دانشگاه غیردولتی، یک مرکز یا واحد آموزش عالی مستقل محسوب می شود.
3-1 -  محدوده دانشگاهها: عبارت است از کلیه فضاهای دانشگاهی؛ شامل فضاهای آموزشی، پژوهشی، خوابگاهها و محوطه دانشگاه یا دانشکده.
تبصره : مراکز پژوهشی محض که فاقد دانشجو هستند مشمول این بند نمی شوند.
4-1 -  جذب : ایجاد شرایط و بستر مناسب برای همیاری، مشارکت و عضویت داوطلبانه دانشجویان در بسیج دانشجویی.
تبصره : شرایط عضویت شامل عموم دانشجویان شاغل به تحصیل در آن دانشگاه می باشد که به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهداف انقلاب اسلامی اعتقاد دارند.
5-1 -  آموزش: برگزاری دوره های آموزشی حول محورهای فرهنگی، علمی و دفاعی.
6-1 - سازماندهی: برقراری ارتباط منسجم، منظم و تعیین وظایف مشخص بین اعضا، متناسب با عرصه های مختلف فرهنگی، علمی و دفاعی.

ماده 2- اهداف بسیج دانشجویی عبارتند از:
1-2-  تحقق فرامین و رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری.
2-2- تقویت روحیه همیاری و مسؤولیت پذیری.
3-2-  بسط فرهنگ و تفکر بسیجی.
4-2- ایجاد آمادگی دفاع همه جانبه از دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های گوناگون فرهنگی، علمی و دفاعی.

فصل دوم: وظایف
ماده 3- بسیح دانشجویی برای نیل به اهداف مذکور از شیوه های زیر استفاده خواهد کرد:
1-3- جذب ، آموزش و سازماندهی دانشجویان داوطلب.
2-3- آشنا ساختن دانشجویان با فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی اسوه های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
3-3- همکاری در توسعه تحقیقات و پژوهشهای فرهنگی علمی و دفاعی در راستای پیشرفت و سازندگی کشور.
4-3-  حفظ و ارتقای روحیه استکبار ستیزی در دانشجویان.
5-3- برگزاری یادواره ها ، همایش ها، جشنواره ها و مسابقات مورد نیاز.
6-3- برگزاری دوره ها، اردوها و کلاسهای فرهنگی، علمی و دفاعی.
تبصره: دوره های علمی دفاعی در خارج از دانشگاه برگزار می شود.
7-3- انتشار جزوات و نشریات بسیج دانشجویی مطابق ضوابط مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی و دستورالعمل های ذیربط.
8-3- همکاری با مسؤولان دانشگاه و تشکلهای دانشگاهی طبق ضوابط و دستورالعمل های نیروی مقاومت بسیج.

فصل سوم : اجرا
ماده 4- بسیج دانشجویی نیروی مقاومت موظف است با همکاری و هماهنگی با رؤسای دانشگاهها برای نیل به اهداف یاد شده در قانون و این آیین نامه نسبت به ایجاد و توسعه بسیج دانشجویی دردانشگاهها اقدام نماید.
ماده 5- دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی موظفند علاوه بر حمایت های معنوی و قانونی، امکانات مورد نیاز بسیج دانشجویی از قبیل مکان و … را در حد مقدورات و متناسب با توان دانشگاهها تأمین نمایند.
ماده 6- مسؤول سازمان بسیج دانشجویی با نظرخواهی از دانشجویان بسیجی هر دانشگاه، سه نفر را کتبا به ریاست دانشگاه معرفی می نماید و با توافق طرفین، یکی از آنها با حکم مسؤول سازمان بسیج دانشجویی به عنوان مسؤول بسیج دانشجویی دانشگاه منصوب می‏شود.
تبصره: نحوه نظرخواهی از اعضای بسیج دانشجویی مطابق شیوه نامه ای است که به تصویب نیروی مقاومت بسیج خواهد رسید.
ماده 7- بودجه و امکانات مورد نیاز برای فعالیت های بسیج دانشجویی از محل اعتباراتی که می بایست در بودجه سالانه وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش بینی شود تأمین خواهد شد.
ماده 8- وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی برای تقویت بنیه علمی و حمایت از فعالیت هسته های علمی دانشجویان بسیجی از محل اعبتارات پژوهشی در حد توان حمایت لازم را به عمل خواهند آورد.
ماده 9- بسیج دانشجویی، فعالیت های فرهنگی و علمی خود را با ریاست دانشگاه هماهنگ خواهد نمود و در مواردی که فعالیت های بسیج دانشجویی با حمایت مالی دانشگاه انجام می پذیرد اخذ مجوز از شورای فرهنگی دانشگاه ضروری است.
ماده 10- بسیج دانشجویی ضمن پرهیز از ورود به جناح بندی های حزبی و سیاسی، با حفظ شأن و منزلت بسیج درخصوص راهپیمایی و تجمعات دانشجویی از هیات نظارت دانشگاه مجوز خواهد گرفت.

آیین نامه فوق در 10 ماده و 5 تبصره، در جلسات 468، 470، 471 و 472 مورخ 5/07/79، 17/08/79، 15/09/79 و 13/10/79 به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی رسید.