پیامبر اکرم(ص) می فرمایند:  سه چیز در هر که نباشد هیچ عملی از او کامل نگردد: تقوایی که او را از نافرمانی خدا بازدارد؛ اخلاقی که بوسیله آن با مردم جاهل مدارا کند و بردباری که بوسیله آن رفتار جاهلانه را دفع کند.              ***             رسول مکرم اسلام: هر طور باشید، همانگونه به شما حکومت می شود           ***            اوج عقل بعد از دینداری، دوستی با مردم و خوبی کردن به هر آدم نیک و بد است.            ***            رسول گرامی اسلام(ص) فرمودند: خدا را آن گونه عبادت کن که گویى او را مى بینى، چون اگر تو او را نمى بینى، او تو را مى بیند         ***         آدمی آنگونه که زندگی کرده می میرد و بر همان حال که مرده است محشور می گردد.       ***                هرکس بتواند کار حرامی انجام دهد و آن را فقط از ترس خدا فرو گذارد، خداوند در همین دنیا، پیش از آخرت بهتر از آن را به او عوض می دهد.             ***               رسول اکرم(ص) فرمودند:   نسبت به عمر خود بیش از دارائی ات بخیل باش             ***            خدا را محبوب مردم سازید تا خداوند هم شما را دوست داشته باشد ***            هر لحظه ای که بر فرزند آدم بگذرد و او به یاد خدا نباشد روز قیامت حسرتش را خواهد خورد         ***        من ضامن خانه‌ای در ... بالاترین قسمت بهشتم، برای کسی که مجادله را رها کند، هر چند حق با او باشد،  و کسی که دروغ را واگذار کند، هر چند شوخی باشد، و کسی که اخلاقش را نیکو گرداند.               ***              آیا شما را از بهترین خصلت های دنیا و آخرت خبر بدهم ؟ ,گذشت کردن از کسی که به شما ستم کرده است، پیوستن به کسی که از شما بریده است، خوبی کردن به کسی که به شما بدی کرده است و عطا کردن به کسی که از شما دریغ داشته و محرومتان نموده است.       ***   امیر المومنین(ع) فرمودند: از خدا بترس اگر چه اندکی و میان خود و خدایت پرده ای (از شرم) قرار ده اگر چه نازک باشد.             ***         پیامبر اکرم فرمود:  زیادتر بودن خشوع بدن از خشوع دل نزد ما نفاق است.       ***       پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: هر که دخترش را خوب تربیت کند و علم شایسته به او بیاموزد واز نعمتهایی که خدا به او عطا فرموده به خوبی بهره مندش کند آن دختر مانع و سپر پدر در برابر آتش دوزخ خواهد شد

3:59:37 PM 1398 / 10 / 29
 

با توجه به نقش و اهمیت ورزش در امر ارتقای سلامت، شادابی و نشاط افراد جامعه در سنین مختلف بالاخص در دوران جوانی و نوجوانی و با عنایت به مسئولیت خطیر دانشگاه در این راستا و لزوم فراهم نمودن زمینه‌های لازم جهت ترغیب و تشویق بیشتر جوانان به امر ورزش و استفاده از تفکرات و اندیشه‌های ورزش دوتان و همّت والای ورزشکاران عزیز اعم از اعضائ هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه در جهت بسط و گسترش ورزش همگانی و توسعه ورزش در دانشگاه، آیین‌نامه قطعی شورای ورزش به شرح زیر ارائه و پس از بحث و بررسی مورد تصویب قرار گرفت.

ماده یک: اهداف شورا: توسعه و تعمیم ورزش همگانی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

ماده دو : اعضاء شورا:

1- رئیس دانشگاه یا نماینده تام‌الاختیار ایشان به عنوان رئیس شورا

2- معاونت دانشجویی، فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار

تبصره) معاونت دانشجویی یا نماینده تام‌الاختیار ایشان دبیر شورا خواهد بود.

3- معاونت پشتیبانی دانشگاه یا نماینده تام‌الاختیار ایشان

4- مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان

5- دو نفر نماینده از میان دانشجویان به انتخاب آنان (یک نفر زن- یک نفر مرد) با معرفی معاونت دانشجویی و تأیید رئیس دانشگاه

6- دو نفر نماینده از میان کارمندان با معرفی معاونت پشتیبانی و تأیید رئیس دانشگاه

7- یک نفر نماینده از اعضاء هیئت علمی به انتخاب هیئت علمی با معرفی معاونت آموزشی و تأیید رئیس دانشگاه

تبصره 1- کاندیدای شورا باید حداقل در یک رشته ورزشی سابقه داشته باشد.

تبصره 2- اعضاء شورا برای مدت 2 سال انتخاب و ابلاغ آنان پس از طی مراحل مربوط توسط ریاست دانشگاه صادر خواهد شد.

تبصره 3- جلسات شورا هر دو هفته یکبار تشکیل و با حضور دو سوم از اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن با امضاء نیم + یک از اعضا حاضر قابل قبول خواهد بود.

تبصره 4- کلیه مکاتبات و نامه و اسناد شورا صرفاً با امضاء رئیس شورا یا نماینده ایشان نافذ و معتبر خواهد بود.

تبصره 5- در صورتیکه هر یک از اعضاء در طول یک سال 3 جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب غیبت نمایند از عضویت شورا مستعفی شناخته شده و با تأیید رئیس شورا حذف خواهند شد.

تبصره 6- چنانچه هر یک از اعضاء شورا در بیش از یک سوم جلسات شرکت نکند به هیئت رئیسه دانشگاه معرفی خواهند شد.

تبصره 7- مسئول تربیت بدنی دانشگاه چنانچه به عنوان نماینده نباشد، در تمام جسات بدون حق رأی شرکت خواهد داشت.

 

 

                                                                                                                                        تاریخ به روزرسانی:95/9/20

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر