پیامبر اکرم(ص) می فرمایند:  سه چیز در هر که نباشد هیچ عملی از او کامل نگردد: تقوایی که او را از نافرمانی خدا بازدارد؛ اخلاقی که بوسیله آن با مردم جاهل مدارا کند و بردباری که بوسیله آن رفتار جاهلانه را دفع کند.              ***             رسول مکرم اسلام: هر طور باشید، همانگونه به شما حکومت می شود           ***            اوج عقل بعد از دینداری، دوستی با مردم و خوبی کردن به هر آدم نیک و بد است.            ***            رسول گرامی اسلام(ص) فرمودند: خدا را آن گونه عبادت کن که گویى او را مى بینى، چون اگر تو او را نمى بینى، او تو را مى بیند         ***         آدمی آنگونه که زندگی کرده می میرد و بر همان حال که مرده است محشور می گردد.       ***                هرکس بتواند کار حرامی انجام دهد و آن را فقط از ترس خدا فرو گذارد، خداوند در همین دنیا، پیش از آخرت بهتر از آن را به او عوض می دهد.             ***               رسول اکرم(ص) فرمودند:   نسبت به عمر خود بیش از دارائی ات بخیل باش             ***            خدا را محبوب مردم سازید تا خداوند هم شما را دوست داشته باشد ***            هر لحظه ای که بر فرزند آدم بگذرد و او به یاد خدا نباشد روز قیامت حسرتش را خواهد خورد         ***        من ضامن خانه‌ای در ... بالاترین قسمت بهشتم، برای کسی که مجادله را رها کند، هر چند حق با او باشد،  و کسی که دروغ را واگذار کند، هر چند شوخی باشد، و کسی که اخلاقش را نیکو گرداند.               ***              آیا شما را از بهترین خصلت های دنیا و آخرت خبر بدهم ؟ ,گذشت کردن از کسی که به شما ستم کرده است، پیوستن به کسی که از شما بریده است، خوبی کردن به کسی که به شما بدی کرده است و عطا کردن به کسی که از شما دریغ داشته و محرومتان نموده است.       ***   امیر المومنین(ع) فرمودند: از خدا بترس اگر چه اندکی و میان خود و خدایت پرده ای (از شرم) قرار ده اگر چه نازک باشد.             ***         پیامبر اکرم فرمود:  زیادتر بودن خشوع بدن از خشوع دل نزد ما نفاق است.       ***       پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: هر که دخترش را خوب تربیت کند و علم شایسته به او بیاموزد واز نعمتهایی که خدا به او عطا فرموده به خوبی بهره مندش کند آن دختر مانع و سپر پدر در برابر آتش دوزخ خواهد شد

10:42:32 AM 1402 / 03 / 15
 


تعهدنامه

اینجانب با اطلاع کامل از قوانین اردوها و آیین­نامه انضباطی دانشجویان متعهد می­گردم موارد ذیل را در طول مدت برگزاری اردو رعایت می­نمایم.

الف) رعایت کامل حجاب و شئونات اسلامی و قانونی در مدت برگزاری اردو.
ب) استعمال دخانیات در مدت برگزاری اردو ممنوع می­باشد.
ج) رعایت کامل برنامه زمان­بندی که از سوی سرپرست اردو ارائه می­گردد.
د) خروج از برنامه اردو به هر علت با هماهنگی سرپرست اردو و تکمیل فرم مربوطه می­باشد.
 

    تعهدنامه :
ثبت نام دانشجویی

 

  نام و نام خانوادگی :
  شماره دانشجویی :
    مقطع تحصیلی :
    رشته تحصیلی :
    محل سکونت :
  تلفن همراه :
    آیا شما عضو کانون یا تشکل می باشید؟ :
    نام تشکل یا کانونی که در آنها عضو هستید؟ :
    اردوهایی که تا به حال شرکت کرده اید :
  محل برگزاری اردو :
  تاریخ ثبت نام :
  اردویی که در حال حاضر قصد شرکت در آن دارید؟ :
   
کد امنیتی :