پیامبر اکرم(ص) می فرمایند:  سه چیز در هر که نباشد هیچ عملی از او کامل نگردد: تقوایی که او را از نافرمانی خدا بازدارد؛ اخلاقی که بوسیله آن با مردم جاهل مدارا کند و بردباری که بوسیله آن رفتار جاهلانه را دفع کند.              ***             رسول مکرم اسلام: هر طور باشید، همانگونه به شما حکومت می شود           ***            اوج عقل بعد از دینداری، دوستی با مردم و خوبی کردن به هر آدم نیک و بد است.            ***            رسول گرامی اسلام(ص) فرمودند: خدا را آن گونه عبادت کن که گویى او را مى بینى، چون اگر تو او را نمى بینى، او تو را مى بیند         ***         آدمی آنگونه که زندگی کرده می میرد و بر همان حال که مرده است محشور می گردد.       ***                هرکس بتواند کار حرامی انجام دهد و آن را فقط از ترس خدا فرو گذارد، خداوند در همین دنیا، پیش از آخرت بهتر از آن را به او عوض می دهد.             ***               رسول اکرم(ص) فرمودند:   نسبت به عمر خود بیش از دارائی ات بخیل باش             ***            خدا را محبوب مردم سازید تا خداوند هم شما را دوست داشته باشد ***            هر لحظه ای که بر فرزند آدم بگذرد و او به یاد خدا نباشد روز قیامت حسرتش را خواهد خورد         ***        من ضامن خانه‌ای در ... بالاترین قسمت بهشتم، برای کسی که مجادله را رها کند، هر چند حق با او باشد،  و کسی که دروغ را واگذار کند، هر چند شوخی باشد، و کسی که اخلاقش را نیکو گرداند.               ***              آیا شما را از بهترین خصلت های دنیا و آخرت خبر بدهم ؟ ,گذشت کردن از کسی که به شما ستم کرده است، پیوستن به کسی که از شما بریده است، خوبی کردن به کسی که به شما بدی کرده است و عطا کردن به کسی که از شما دریغ داشته و محرومتان نموده است.       ***   امیر المومنین(ع) فرمودند: از خدا بترس اگر چه اندکی و میان خود و خدایت پرده ای (از شرم) قرار ده اگر چه نازک باشد.             ***         پیامبر اکرم فرمود:  زیادتر بودن خشوع بدن از خشوع دل نزد ما نفاق است.       ***       پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: هر که دخترش را خوب تربیت کند و علم شایسته به او بیاموزد واز نعمتهایی که خدا به او عطا فرموده به خوبی بهره مندش کند آن دختر مانع و سپر پدر در برابر آتش دوزخ خواهد شد

3:51:45 AM 1397 / 01 / 31
 

 

برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از تاریخ 95/8/8 لغایت 95/8/21

برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از تاریخ 95/7/24 لغایت 95/8/7

برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از تاریخ 95/7/10 لغایت 95/7/23

     برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از تاریخ 27/6/95 لغایت 9/7/95

.....................................................................................................

  برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از25/04/91 لغایت28/04/91

  برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از17/04/91 لغایت24/04/91

  برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از03/04/91 لغایت16/04/91

  برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از20/03/91 لغایت02/04/91

  برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از 06/03/91 لغایت19/03/91

  برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از 23/02/91 لغایت5/03/91

   برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از 09/02/91 لغایت22/02/91

   برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از 26/01/91 لغایت8/02/91

  برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از 12/01/91 لغایت 25/01/91

  برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از 20/12/90 لغایت 28/12/90

   برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از تاریخ 6/12/90 لغایت 19/12/90

  برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از تاریخ 22/11/90 لغایت 5/12/90

  برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از تاریخ 8/11/90 لغایت 18/11/90

  برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از تاریخ 24/10/90 لغایت 4/11/90

  برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از تاریخ 10/10/90 لغایت 23/10/90

 برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از تاریخ 26/9/90 لغایت 9/10/90

 برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از تاریخ 12/9/90 لغایت 25/9/90

  برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از تاریخ 28/8/90 لغایت 11/9/90

  برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از تاریخ 14/8/90 لغایت 27/8/90

  برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از تاریخ 30/7/90 لغایت 13/8/90

  برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از تاریخ 16/7/90 لغایت 29/7/90

  برنامه غذایی سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از تاریخ 2/7/90 لغایت 15/7/90

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر