پیامبر اکرم(ص) می فرمایند:  سه چیز در هر که نباشد هیچ عملی از او کامل نگردد: تقوایی که او را از نافرمانی خدا بازدارد؛ اخلاقی که بوسیله آن با مردم جاهل مدارا کند و بردباری که بوسیله آن رفتار جاهلانه را دفع کند.              ***             رسول مکرم اسلام: هر طور باشید، همانگونه به شما حکومت می شود           ***            اوج عقل بعد از دینداری، دوستی با مردم و خوبی کردن به هر آدم نیک و بد است.            ***            رسول گرامی اسلام(ص) فرمودند: خدا را آن گونه عبادت کن که گویى او را مى بینى، چون اگر تو او را نمى بینى، او تو را مى بیند         ***         آدمی آنگونه که زندگی کرده می میرد و بر همان حال که مرده است محشور می گردد.       ***                هرکس بتواند کار حرامی انجام دهد و آن را فقط از ترس خدا فرو گذارد، خداوند در همین دنیا، پیش از آخرت بهتر از آن را به او عوض می دهد.             ***               رسول اکرم(ص) فرمودند:   نسبت به عمر خود بیش از دارائی ات بخیل باش             ***            خدا را محبوب مردم سازید تا خداوند هم شما را دوست داشته باشد ***            هر لحظه ای که بر فرزند آدم بگذرد و او به یاد خدا نباشد روز قیامت حسرتش را خواهد خورد         ***        من ضامن خانه‌ای در ... بالاترین قسمت بهشتم، برای کسی که مجادله را رها کند، هر چند حق با او باشد،  و کسی که دروغ را واگذار کند، هر چند شوخی باشد، و کسی که اخلاقش را نیکو گرداند.               ***              آیا شما را از بهترین خصلت های دنیا و آخرت خبر بدهم ؟ ,گذشت کردن از کسی که به شما ستم کرده است، پیوستن به کسی که از شما بریده است، خوبی کردن به کسی که به شما بدی کرده است و عطا کردن به کسی که از شما دریغ داشته و محرومتان نموده است.       ***   امیر المومنین(ع) فرمودند: از خدا بترس اگر چه اندکی و میان خود و خدایت پرده ای (از شرم) قرار ده اگر چه نازک باشد.             ***         پیامبر اکرم فرمود:  زیادتر بودن خشوع بدن از خشوع دل نزد ما نفاق است.       ***       پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: هر که دخترش را خوب تربیت کند و علم شایسته به او بیاموزد واز نعمتهایی که خدا به او عطا فرموده به خوبی بهره مندش کند آن دختر مانع و سپر پدر در برابر آتش دوزخ خواهد شد

12:14:29 PM 1401 / 07 / 05
 
امور عمومی

معاونت دانشجویی فرهنگی /معرفی واحد آموزش کارکنان معاونت

واحد آموزش کارکنان معاونت

امروزه آموزش نیروی انسانی به عنوان گامی موثر در جهت بهسازی و توانمندسازی کارکنان مورد تاکید سازمانها به خصوص سازمانهای یادگیرنده و پویاست.

 

 

 

رابط آموزشی معاونت دانشجویی فرهنگی: حسن صفری

 

 

 

شرح وظایف واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان معاونت:


1-  برنامه ریزی های لازم جهت انجام نیازسنجی با در نظر گرفتن نیازها ، اولویتها و ضرورتهای موجود با هماهنگی معاونت و مدیریت های مربوطه
2-  تنظیم محتوای دروس برنامه زمانبندی اجرای دوره با همکاری واحدهای پیشنهاد دهنده و تأمین امکانات برگزاری دوره
3-  ارسال دوره های آموزشی مورد نیاز در قالب فرم های شماه 4 به کمیته اجرایی آموزش دانشگاه  و  برنامه ریزی برای اجرای دوره های آموزشی مصوب
4-  اطلاع رسانی زمان برگزاری دوره های ابلاغ شده یا دوره های اختصاصی این حوزه به کارکنان واحدهای تابعه
5-  ثبت دوره های آموزشی در شناسنامه آموزشی کارکنان و مدیران.
6-  بررسی و تائید شناسنامه آموزشی کارکنان و مدیران برای ارزشیابی های سالانه ایشان
7-  نظارت بر اجرا و برگزاری صحیح دوره های آموزشی در معاونت
8-  نظارت بر اجرای دوره های آموزشی در معاونت
9-  ارائه آمار و عملکرد واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان.
10- ارزشیابی از دوره های آموزشی برگزار شده با استفاده از فرم ها و روش های موجود
11- بررسی ، پیشنهاد و معرفی مناسبترین مدرس جهت برگزاری دوره های آموزشی پیشنهادی
12- برنامه ریزی جهت ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات مدرسین
13- ابلاغ وتشریح قوانین ومقررات آموزشی مصوب جهت اطلاع کارکنان
14- صدور گواهینامه دوره های آموزشی برگزار شده به استناد مدارک و مستندات موجود و هماهنگی واحد آموزش ضمن خدمت دانشگاه
15- پیگیری های لازم جهت انعقاد قراردادهای آموزشی و پرداخت مبالغ قراردادهای آموزشی اجرایی توسط معاونت
16- تفکیک گواهینامه های آموزشی کارکنان و ثبت در برنامه ها و دفاتر مربوطه
17- برآورد اعتبار مورد نیاز جهت هزینه های آموزش معاونت
18- هماهنگی با موسسات آموزشی مورد تایید مراجع ذیصلاح و عقد قرارداد با آنها جهت اجرای دوره های آموزشی
19- انجام سایر امورات مربوطه طبق دستور مقام مافوق

اهداف :
 

 •      ارتقاء سطح کیفی سرمایه انسانی معاونت ازطریق افزایش سطح توانایی دانش و مهارت منابع انسانی
   
 •     افزایش اثربخشی و کارائی در ارائه خدمات از طریق توسعه بینش، دانش و مهارت های متصدیان مشاغل
   
 •     افزایش سطح باور و اعتقادات منابع انسانی نسبت به ارزشهای اسلامی و توسعه آگاهی های عمومی آنان در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی
   
 •      روزآمدسازی و ارتقاء سطح دانش، مهارت و نگرش پرسنل
   
 •      توانمندسازی مدیران حوزه جهت ایفای موثر نقش ها و وظایف مدیریتی
   
 •      آماده سازی کارمندان واحدهای مختلف معاونت و دانشگاه از بعد دانش، مهارت و شایستگیهای شغلی
   

 

 

 

برخی از اصول و ویژگی های واحد آموزش به شرح زیر است :

 

اصول حاکم بر نظام :‌

- حاکمیت نگرش سیستمی

- توجه به شمول و فراگیری

- اصل جامعیت

 

اهداف کلان آموزش کارکنان :

- افزایش کارائی و اثر بخشی در ارائه خدمات دولتی و بهبود و میزان پاسخگویی به مردم

- ارتقاء سطح کیفی سرمایه انسانی بخش دولتی از طریق افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان دولت

- توسعه آگاهی های عمومی کارکنان دولت به منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات

- توانمندسازی مدیران در زمینه های بهبود وظایف مدیریتی

- آماده سازی کارکنان برای ارتقاء‌

- رشد فضائل اخلاقی ، فرهنگ سازمانی و بهبود روابط انسانی و اسلامی کارکنان دولت

- ایجاد ارتباط شفاف و مشخص بین نظام آموزش کارکنان با سایر نظام های استخدامی

 

 

ویژگی ها :‌

- برقراری ارتباط بین نظام آموزش کارکنان با سایر نظام های پرسنلی

- ایجاد ساز و کار انگیزشی برای ترغیب کارکنان به آموزش

- محدود نمودن دوره های بلند مدت و پیش بینی ساز و کارهایی با استفاده از امتیازات مرتبط بر دوره های بلند مدت برای افرادی که در بستر خدمت ، تحت شرایطی دوره های کوتاه مدت مصوب را طی می کنند .

- توجه به جوانب مختلف نیازهای آموزشی کارکنان اعم از شغلی ، فرهنگی ،‌توانایی های عمومی و مدیریتی

 

 

تعریف واژگان در نظام جدید آموزش کارکنان

 

رشته های شغلی اختصاصی:

به مشاغلی اطلاق می شود که اختصاص به یک یا چند وزارتخانه و سازمان یا موسسه دولتی دارد و جزء وظایف دستگاه محسوب می گردد .

 

پست :

محلی است که در سازمان وزارتخانه و موسسه دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اینکه دارای متصدی باشد یا نباشد .

 

آموزشهای دوره های شغلی اختصاصی :

به آموزشهایی اطلاق می گردد که توانمندیهای مورد نیاز مشاغل ویژه یک یا چند دستگاه اجرایی را در شاغلین ایجاد می کند .

 

 

دوره های مشترک اداری :

توانمندیهای مورد نیاز مشاغل مشترک بین کلیه دستگاه های اجرایی را در قالب نوآموزی و بازآموزی و آماده سازی به شاغلین انتقال می دهد .

 

دوره های فرهنگی اجتماعی :‌

به منظور رشد فضائل اخلاقی ، فرهنگ پذیری سازمانی و بهینه سازی روابط انسانی کارکنان در نظام اداری به صورت نوآموزی و بازآموزی ارائه می گردد .

 

دوره های توانمندیهای عمومی :

به منظور افزایش توان تخصصی و سازگاری با محیط جدید در قالب نوآموزی و بازآموزی ارائه می گردد .

 

دوره های آموزشی بهبود مدیریت :

در راستای توانمندسازی کارکنان و مدیران در زمینه های بهبود مدیریتی و توسعه توانایی های انسانی ، ادراکی و حتی به صورت نوآموزی و بازآموزی و آماده سازی ارائه می گردد .

 

داده های آموزشی توجیهی بدو خدمت کارکنان :‌

در این دوره آموزشهایی به افراد جدید الاستخدام ارائه می گردد . هدف این دوره آشنا ساختن کارکنان جدید با اهداف وظایف سازمان محل خدمت آنها ، قوانین و مقررات استخدامی ،‌حقوق فردی و شغلی ، محیط کار ، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام اداری است .

 

 

ساختار ‌:

 

دوره های نوآموزی :

با هدف ارائه دانش ، مهارت و ایجاد بینش جدید ، برای اولین بار ،‌در ابتدا یا حین خدمت به کارکنان عرضه می گردد .

 

دوره های بازآموزی :

برای رفع کاستی های دانشی ، مهارتی و نگرشی در کارکنان و در امتداد آموزش های قبلی کارکنان ( جهت یادآوری آموخته های قبلی ) در حین خدمت ارائه می شود .

 

دوره های آماده سازی :‌

جهت آماده سازی کارکنان برای پذیرش مسؤولیتهای جدید یا پستهای بالاتر در حین خدمت و یا قبل از احراز پست بالاتر ارائه می گردد .

 

گواهینامه های آموزشی :

نوع اول :

 در پایان دوره های آموزشی مصوب موضوع ماده 3 آئین نامه اجرایی ماده 150 قانون برنامه به شرکت کنندگانی که در آزمون موفق شده اند اعطا می گردد .

 

نوع دوم :

از نظر استخدامی با یکی از مقاطع تحصیلی همتراز می گردد و پس از طی مجموعه ای از دوره های آموزشی مرتبط با در نظر گرفتن حد نصاب ساعت آموزشی مورد نیاز و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی به فراگیران اعطا می شود .

 

انواع گواهینامه های مهارتی نوع دوم :

1 ) مهارتی 

2 ) تخصصی

3 ) تخصصی - پژوهشی

 

ساز و کار انگیزشی :

-      حقوق و فوق العاده شغل

-      تعجیل در ارتقاء‌گروه

-      ارتقاء گروه و سایر مزایا

ساعت : 13:17 -  روز  : دو شنبه  - 18 /  10 / 1391 /  شماره خبر : 40 / تعداد نمايش :2314

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر